HomeOver onsOnze Perro'sPuppiesde PerroHealthFotoalbumLinksContact informatie  
 

Eigendomsrechten:
De informatie op deze website, is eigendom van kennel Gonnagitcha's, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kennel Gonnagitcha's.

Hoewel kennel Gonnagitcha's ernaar streeft om op deze website betrouwbare en aktuele informatie te verschaffen, kan kennel Gonnagitcha's niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt

kennel Gonnagitcha's kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Verder:
de honden in de header van deze site zijn, zittend van links naar rechts: Alosa Del Marismeño, Chiquitin De La Galea ,Mango De La Galea , Amaia De La Galea & Gonnagitcha`s Felicia Maxima.
de "vliegende" perro is Gonnagitcha`s Bujoni Bonito.

Graag bedank ik de volgende fotografen voor hun werkelijk schitterende foto's:
M&M Productie`s / J.Vancraeyveld / U. Bijlsma-v.Huik / B. &IArends /en vele andere pupkopers nogmaals hartelijke dank

Ontwerp en beheer website:
Deze website werd ontworpen en is in beheer bij B.Quaedvlieg webdesign.

 


 
 


stats count